top of page

Algemene muziekeducatie

Wil je toelating gaan doen bij het conservatorium? Of doe je eindexamen muziek en heb je wat extra hulp nodig? Of misschien ben je om een andere reden op zoek naar theoretische achtergrond over muziek. Onder algemene muziekeducatie valt oa alles van noten lezen, instrumentenleer, solfege en akkoordenleer. 

Ook cursussen algemene muziekeducatie voor kinderen valt hieronder. Neem contact op voor meer informatie. 

Guitars
bottom of page